Expertise

Sinds 1986 beschikt Onderwijscentrum Leijpark over een Externe Dienst voor de scholen in Tilburg en omgeving. Ons team bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten die samenwerken met psychologen, therapeuten en artsen van Libra Revalidatie & Audiologie.

Onze dienstverlening richt zich op leerlingen in het regulier onderwijs, die ten gevolge van een lichamelijke of functionele beperking extra ondersteuning nodig hebben in de onderwijsleersituatie. Onze specifieke kennisgebieden zijn: lichamelijke beperkingen, langdurige ziekten en hersenfunctioneren. Onderstaand meer hierover.