Aanbod diensten en producten

Als extern begeleiders werken we vraaggestuurd en oplossingsgericht. In overleg met ouders, leerling en school zoeken we oplossingen voor belemmeringen in de onderwijsleersituatie. We zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de laatste (ortho-) pedagogische en (ortho-) didactische inzichten en werkwijzen.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende kerntaken:

  • in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling door observatie, onderzoek en gespreksvoering met betrokkenen;
  • adviseren bij de praktische uitvoering van onderwijsplannen op het gebied van motoriek, taakaanpak, motivatie, concentratie, sociale interactie, emotionele ontwikkeling, leergebieden;
  • begeleiden/ondersteunen van leerlingen, leerkrachten en/of docenten;
  • verzorgen van workshops en trainingen op maat;
  • coördineren voor en afstemmen met andere behandelaars en begeleiders.

Onze diensten zijn gericht op het zodanig toerusten van en ondersteunen van leerlingen en en/of leerkrachten dat in de onderwijssituatie op passende wijze tegemoet gekomen wordt aan de speciale ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Zie hieronder een korte beschrijving van een aantal van onze diensten, producten en workshops.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olaf Corten, o.corten@ocleijpark.nl.