Hersenfunctioneren

De hersenen, die ook wel het brein worden genoemd, zijn het meest ingewikkelde orgaan van het menselijk lichaam. Het bevat miljarden hersencellen en een veelvoud aan verbindingen. Daarmee worden de meest simpele tot de meest complexe taken uitgevoerd. Stoornissen in functioneren van de hersenen als gevolg van een aangeboren of opgelopen aandoening kunnen van invloed zijn op het volgen van onderwijs. Het uitvoeren van dagelijkse taken, het plannen van huiswerk, het omgaan met prikkels in een klassensituatie of het volgen van een volledige lesdag kunnen voor een beschadigd of overbelast brein door stress of spanning lastig zijn.

Er is geen algemene, onderwijskundige aanpak voorhanden als het gaat om problemen in verband met hersenfunctioneren; vaak is wel een aangepast en flexibel onderwijsaanbod nodig. Onze Externe Dienst biedt ondersteuning bij het inrichten van dit aanbod.

Voor meer informatie over hersenaandoeningen klik op onderstaande links:

NAH

SOLK

Executieve functies

Epilepsie

Handicapbeleving