Anders

Binnen de externe dienst werken we vraaggestuurd en bieden we maatwerk. De scholen van de verschillende samenwerkingsverbanden kunnen ook bij ons terecht met vragen over leerlingen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of Onverklaarde Lichamelijke Klachten (OLK)

Onderwijscentrum Leijpark is onderdeel van Kennisgroep Speciaal. Kennisgroep Speciaal is een samenwerkingsverband van organisaties voor speciaal onderwijs gericht op het delen en ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande kennis en expertise over ziektebeelden die duurzaam en toekomstgericht is.

Deze expertise en beschikbare kennis is samengevat per ziektebeeld in verschillende kenniskaarten. Deze zijn voor alle professionals in het onderwijs in te zien op de website van Kennisgroep Speciaal (www.kennisgroepspeciaal.nl)