ED

Externe Dienstverlening

Sinds 1986 beschikt Onderwijscentrum Leijpark over een Externe Dienst voor de scholen in Tilburg en omgeving. Ons team bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten die samenwerken met de psychologen, therapeuten en artsen van Libra Revalidatie & Audiologie.

We werken in acht samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. De ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden zijn de basis voor de inzet van de externe dienstverlening. Zo helpen we de doelen van de samenwerkingsverbanden voor leerlingen met (zware) ondersteuningsvragen te realiseren. Daarnaast verlenen wij onze diensten ook in het MBO.

Onze dienstverlening richt zich op leerlingen die ten gevolge van een lichamelijke of functionele beperking extra ondersteuning nodig hebben in de onderwijsleersituatie. Het kan gaan om leerlingen met beperkingen door een handicap of door een ziekteproces.

Als extern begeleiders werken we vraaggestuurd en oplossingsgericht. In overleg met ouders, leerling en school zoeken we oplossingen voor belemmeringen in de onderwijsleersituatie. We zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de laatste (ortho-) pedagogische en (ortho-)didactische inzichten en werkwijzen. Onze specifieke kennisgebieden zijn: motoriek, ziektebeelden, onverklaarde lichamelijke klachten (OLK), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), executieve functies, oplossingsgericht werken. We brengen de ondersteuningsbehoefte in kaart met behulp van de zogenaamde IVO-velden (Indicatie Volgens Onderwijsbehoeften). We bieden hulp bij het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring, waardoor een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal onderwijs (zoals Onderwijscentrum Leijpark) mogelijk wordt.

De organisatie rondom de inzet van de Externe Dienstverlening is afhankelijk van de afspraken die elk samenwerkingsverband daarover heeft gemaakt met Onderwijscentrum Leijpark. De dienstverlening bestaat uit de volgende kerntaken:

  • uitvoeren van onderzoek en diagnostiek om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen;
  • adviseren bij de praktische uitvoering van onderwijsplannen op het gebied van motoriek, taakaanpak, motivatie, concentratie, sociale interactie, emotionele ontwikkeling, leergebieden;
  • begeleiden/ondersteunen van leerlingen, leerkrachten en/ of docenten;
  • verzorgen van workshops en trainingen op maat;
  • co√∂rdineren voor en afstemmen met andere behandelaars en begeleiders.