Handschriftontwikkeling

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en het onderwijs.

Is het nog wel nodig om kinderen letters te leren schrijven?

30% van de leerlingen in het Basisonderwijs heeft schrijfproblemen

Door te schrijven ontwikkel je naast schrijfvaardigheid ook andere vaardigheden: bijvoorbeeld spellingsregels, lezen en samenvatten van teksten.

Door te schrijven kunnen we opgedane kennis beter onthouden, doorgronden, toepassen in nieuwe situaties en nieuwe inzichten krijgen. Schrijvend leren is een blijvende vaardigheid waarop je wordt bevraagd.

Het sturen op handschriftontwikkeling blijft dus nodig…

Onderwijscentrum Leijpark heeft een scala aan achtergrondinformatie, handelingssuggesties en uitgewerkte ideeƫn om het schrijven te ondersteunen of te vervangen. Zij kunnen eveneens schrijfproblemen in kaart brengen.

Bijvoorbeeld middels de groepsgewijze screening de Kleurles waarbij de pen,- en potloodvaardigheden in beeld worden gebracht om te bezien of nadere ondersteuning nodig is.

Bron: De Kleurles. Partners passend onderwijs.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de volgende links:

https://kennisgroepspeciaal.nl/kenniskaarten/handschriftontwikkeling/

www.handschriftontwikkeling.nl

www.deschrijfvriend.nl

www.schrijvenNL.nl