Langdurig zieke leerlingen

In ieder samenwerkingsverband Passend Onderwijs komen (acuut) zieke leerlingen voor zoals leerlingen met diabetes, ziekte van Crohn of kanker. Dit vraagt soms om aanpassingen in het lesprogramma en de aanpak en het opstarten van thuisonderwijs bij verzuim. Naast informatie over het ziektebeeld kunnen wij de gevolgen voor de schoolse vaardigheden in beeld brengen en tips geven voor de begeleiding.

In deze brochure staat beschreven hoe de begeleiding van zieke leerlingen binnen het regulier primair en voortgezet onderwijs in Midden- en Oost-Brabant is geregeld.

Lees hier de volledige brochure