Langdurig zieke leerlingen

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijsondersteuning nodig. Dit gebeurt bij een op de zeven leerlingen in Nederland (Bron Ziezon). Veel leraren krijgen dan ook te maken met een (ernstig of chronisch) zieke leerling in de klas. Scholen kennen een zorgplicht en zijn daarmee ook verantwoordelijk voor het onderwijs aan een (chronisch) zieke leerling.

Dit vraagt soms om aanpassingen in het lesprogramma, de aanpak en /of het opstarten van thuisonderwijs bij verzuim. Naast informatie over het ziektebeeld kunnen wij de gevolgen voor de schoolse vaardigheden in beeld brengen en tips geven voor de onderwijskundige ondersteuning van de leerling.

In deze brochure staat beschreven hoe de begeleiding van zieke leerlingen binnen het regulier primair en voortgezet onderwijs in Midden- en Oost-Brabant is geregeld. (Per 1-11-2017 is de naam Mytylschool Tilburg veranderd in Onderwijscentrum Leijpark).


Lees hier de volledige brochure

Voor meer informatie over langdurige ziekten klik op onderstaande links:

Diabetes

Kanker

Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Achondroplasie

Jeugdreuma