Lichamelijke beperking

Leerlingen met een lichamelijke beperking merken direct dat zij in hun schoolactiviteiten worden belemmerd. Natuurlijk willen zij het liefste normaal functioneren. Afhankelijk van de aard van hun beperking ontstaan er toch knelpunten. Sommigen kunnen korte of langere tijd minder of zelfs geen lessen bijwonen. Meestal betekent dat dat het voldoen aan de schoolse verplichtingen moeilijker of zelfs onmogelijk wordt. De externe dienst van het Onderwijscentrum Leijpark kan in overleg met de ouders, de leerling en de school veel van die knelpunten verlichten.

Voorbeelden van lichamelijke aandoeningen zijn cerebrale parese (CP), de spierziekte Duchenne en motorische beperkingen als developmental coördination disorder (DCD).

De lichamelijke beperkingen kunnen variëren in ernst, permanent zijn of voorbijgaand, en kortere of langere tijd van invloed zijn. Afhankelijk daarvan komen we tot afspraken op maat om de kans zo groot mogelijk te maken dat de leerling de schoolcarrière met goed gevolg kan afsluiten.