SO

Speciaal Onderwijs

De leerstroom speciaal onderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. De lessen bereiden hen voor op voortgezet (speciaal) onderwijs.

Onderbouw SO
Onderwijs in de onderbouw van het SO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Tijdens deze periode wordt in principe nog geen expliciet onderscheid gemaakt in niveaus. Weliswaar is er sprake van een gedifferentieerd onderwijsaanbod zodat de leerlingen na deze ontwikkelingsperiode in het best passende profiel instromen.

Bovenbouw SO

 • Profiel Dagbesteding:

Het profiel dagbesteding is bestemd voor leerlingen met een matige tot lichte verstandelijke beperking, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke of functionele beperkingen, waardoor ze in sociale redzaamheid beperkt zijn.

 • Profiel Arbeid:

Het profiel arbeid is bestemd voor leerlingen met een lichte verstandelijke beperking tot lage begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematieken.

 • Profiel Vervolgonderwijs:

Het profiel vervolgonderwijs is bestemd voor leerlingen met een lage tot gemiddelde begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of leerproblemen, waarbij ze binnen hun ontwikkelingsmogelijkheden een aangepast programma kunnen volgen gericht op de eindtermen van het primair onderwijs.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Rik Aarden

  Rik Aarden

  Teamleider

  r.aarden@ocleijpark.nl

 • Zoë Walker

  Zoë Walker

  Onderwijsassistente

  z.walker@ocleijpark.nl

 • Irene van Agt

  Irene van Agt

  Leerkracht

  i.vanagt@ocleijpark.nl

 • Erica van Baal

  Erica van Baal

  Klassenassistent

  e.vanbaal@ocleijpark.nl

 • Helga van Beerendonk

  Helga van Beerendonk

  Klassenassistent

  h.vanbeerendonk@ocleijpark.nl

 • Jeannette Berben

  Jeannette Berben

  Klassenassistent

  j.berben@ocleijpark.nl

 • Sabine van den Berg

  Sabine van den Berg

  Leerkracht

  s.vandenberg@ocleijpark.nl

 • Jan van Bers

  Jan van Bers

  Leerkracht

  j.vanbers@ocleijpark.nl

 • Karlijn Beunder

  Karlijn Beunder

  Leerkracht

  k.beunder@ocleijpark.nl

 • Dianne den Boer

  Dianne den Boer

  Klassenassistent

  d.denboer@ocleijpark.nl

 • Karien van den Boer

  Karien van den Boer

  Leerkracht

  k.vandenboer@ocleijpark.nl

 • Marcia de Bresser

  Marcia de Bresser

  Leerkracht

  m.debresser@ocleijpark.nl

 • Dunja Brockbernd

  Dunja Brockbernd

  Leerkracht

  d.brockbernd@ocleijpark.nl

 • Femke van den Broek

  Femke van den Broek

  Leerkracht

  f.vandenbroek@ocleijpark.nl

 • Jannie de Brouwer

  Jannie de Brouwer

  Leerkracht

  j.debrouwer@ocleijpark.nl

 • Ninge ten Caten

  Ninge ten Caten

  Leerkracht

  n.tencaten@ocleijpark.nl

 • Timothy Cools

  Timothy Cools

  Orthopedagoog

  t.cools@ocleijpark.nl

 • Olaf Corten

  Olaf Corten

  Teamleider

  o.corten@ocleijpark.nl

 • Anne Donders

  Anne Donders

  Leerkracht

  a.donders@ocleijpark.nl

 • Moniek Engelse

  Moniek Engelse

  Klassenassistent

  m.engelse@ocleijpark.nl

 • Anita Enneman

  Anita Enneman

  Leerkracht

  a.enneman@ocleijpark.nl

 • Linda van Geffen

  Linda van Geffen

  Leerkracht

  l.vangeffen@ocleijpark.nl

 • Kim Gooren

  Kim Gooren

  Klassenassistent

  k.gooren@ocleijpark.nl

 • Lieke Hendriks

  Lieke Hendriks

  Leerkracht / Intern begeleider

  l.hendriks@ocleijpark.nl

 • Maaike van Hulten

  Maaike van Hulten

  Leerkracht

  m.vanhulten@ocleijpark.nl

 • Anke Hulsbosch

  Anke Hulsbosch

  Klassenassistent

  a.hulsbosch@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Klassenassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Ellen Kaijen

  Ellen Kaijen

  Leekracht

  e.kaijen@ocleijpark.nl

 • Corrie van Kemenade

  Corrie van Kemenade

  Klassenassistent

  c.vankemenade@ocleijpark.nl

 • Marlise Kerssens

  Marlise Kerssens

  Klassenassistent

  m.kerssens@ocleijpark.nl

 • Liesbeth Koenen

  Liesbeth Koenen

  Leerkracht

  l.koenen@ocleijpark.nl

 • Jiska Kosters

  Jiska Kosters

  Leerkracht

  j.kosters@ocleijpark.nl

 • Yvonne Linkels

  Yvonne Linkels

  Klassenassistent

  y.linkels@ocleijpark.nl

 • Manon Meeus

  Manon Meeus

  Leerkracht

  m.meeus@ocleijpark.nl

 • Sylvia van Overbeek

  Sylvia van Overbeek

  Leerkracht

  s.vanoverbeek@ocleijpark.nl

 • Britt Pijnenburg

  Britt Pijnenburg

  Klassenassistent

  b.pijnenburg@ocleijpark.nl

 • Nicole Schraven

  Nicole Schraven

  Klassenassistent

  n.schraven@ocleijpark.nl

 • Fieke Sträter

  Fieke Sträter

  Orthopedagoog

  f.strater@ocleijpark.nl

 • Ursula Sulsters

  Ursula Sulsters

  Leerkracht

  u.sulsters@ocleijpark.nl

 • Tessa den Teuling

  Tessa den Teuling

  Leerkracht

  t.denteuling@ocleijpark.nl

 • Marloes Teurlinx

  Marloes Teurlinx

  Klassenassistent

  m.teurlinx@ocleijpark.nl

 • Noortje Tuerlings

  Noortje Tuerlings

  Leerkracht / Intern begeleider

  n.tuerlings@ocleijpark.nl

 • Astrid Wolf

  Astrid Wolf

  Leerkracht

  a.wolf@ocleijpark.nl

 • Ad de Vroom

  Ad de Vroom

  Orthopedagoog

  a.devroom@ocleijpark.nl

 • Ilse Weijters

  Ilse Weijters

  Klassenassistent

  i.weijters@ocleijpark.nl

 • Hester Wijsen

  Hester Wijsen

  Leerkracht

  h.wijsen@ocleijpark.nl

 • Aukje Zeijen

  Aukje Zeijen

  Leerkracht

  a.zeijen@ocleijpark.nl