SO

Speciaal Onderwijs

De leerstroom speciaal onderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. De lessen bereiden hen voor op voortgezet (speciaal) onderwijs.

Onderbouw SO
Onderwijs in de onderbouw van het SO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 8 jaar. Tijdens deze periode wordt in principe nog geen expliciet onderscheid gemaakt in niveaus. Weliswaar is er sprake van een gedifferentieerd onderwijsaanbod zodat de leerlingen na deze ontwikkelingsperiode in het best passende profiel instromen.

Bovenbouw SO

 • Profiel Dagbesteding:

Het profiel dagbesteding is bestemd voor leerlingen met een matige tot lichte verstandelijke beperking, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke of functionele beperkingen, waardoor ze in sociale redzaamheid beperkt zijn.

 • Profiel Arbeid:

Het profiel arbeid is bestemd voor leerlingen met een lichte verstandelijke beperking tot lage begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematieken.

 • Profiel Vervolgonderwijs:

Het profiel vervolgonderwijs is bestemd voor leerlingen met een lage tot gemiddelde begaafdheid, meestal in combinatie met motorische/medische problematiek en/of een zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van psychiatrische stoornissen en/of leerproblemen, waarbij ze binnen hun ontwikkelingsmogelijkheden een aangepast programma kunnen volgen gericht op de eindtermen van het primair onderwijs.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Rik Aarden

  Rik Aarden

  Schoolleider

  r.aarden@ocleijpark.nl

 • Irene van Agt

  Irene van Agt

  Leerkracht

  i.vanagt@ocleijpark.nl

 • Danniëlle Audenaerd

  Danniëlle Audenaerd

  Groepsleider

  d.audenaerd@ocleijpark.nl

 • Erica van Baal

  Erica van Baal

  Klassenassistent

  e.vanbaal@ocleijpark.nl

 • Dion Bastiaansen

  Dion Bastiaansen

  Klassenassistent

  d.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Helga van Beerendonk

  Helga van Beerendonk

  Klassenassistent

  h.vanbeerendonk@ocleijpark.nl

 • Jeannette Berben

  Jeannette Berben

  Klassenassistent

  j.berben@ocleijpark.nl

 • Karlijn Beunder

  Karlijn Beunder

  Leerkracht

  k.beunder@ocleijpark.nl

 • Janneke van Beurden

  Janneke van Beurden

  Klassenassistent

  j.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Marieke van Beurden

  Marieke van Beurden

  Leerkracht

  m.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Britt Bleijs

  Britt Bleijs

  Klassenassistent

  b.bleijs@ocleijpark.nl

 • Carien Bleijs

  Carien Bleijs

  Leerkracht

  c.bleijs@ocleijpark.nl

 • Kim Bleijs

  Kim Bleijs

  Leerkracht

  k.bleijs@ocleijpark.nl

 • Dianne den Boer

  Dianne den Boer

  Klassenassistent

  d.denboer@ocleijpark.nl

 • Gaby den Boer

  Gaby den Boer

  Klassenassistent

  g.denboer@ocleijpark.nl

 • Karien van den Boer

  Karien van den Boer

  Leerkracht

  k.vandenboer@ocleijpark.nl

 • Carlijn van den Borne

  Carlijn van den Borne

  Schoolmaatschappelijk werker

  c.vandenborne@ocleijpark.nl

 • Diana van den Bosch

  Diana van den Bosch

  Leerkracht

  d.vandenbosch@ocleijpark.nl

 • Marcia de Bresser

  Marcia de Bresser

  Leerkracht

  m.debresser@ocleijpark.nl

 • Dunja Brockbernd

  Dunja Brockbernd

  Leerkracht

  d.brockbernd@ocleijpark.nl

 • Femke van den Broek

  Femke van den Broek

  Leerkracht

  f.vandenbroek@ocleijpark.nl

 • Ninge ten Caten

  Ninge ten Caten

  Leerkracht

  n.tencaten@ocleijpark.nl

 • Timothy Cools

  Timothy Cools

  Orthopedagoog

  t.cools@ocleijpark.nl

 • Coby Deliën

  Coby Deliën

  Leerkracht

  c.delien@ocleijpark.nl

 • Anne Donders

  Anne Donders

  Leerkracht

  a.donders@ocleijpark.nl

 • Marjolein Donders

  Marjolein Donders

  Leerkracht

  ma.donders@ocleijpark.nl

 • Anja van Doormaal

  Anja van Doormaal

  Leerkracht

  a.vandoormaal@ocleijpark.nl

 • Lieselot van Elten

  Lieselot van Elten

  Leerkracht schoolbreed

  l.vanelten@ocleijpark.nl

 • Moniek Engelse

  Moniek Engelse

  Klassenassistent

  m.engelse@ocleijpark.nl

 • Anita Enneman

  Anita Enneman

  Leerkracht

  a.enneman@ocleijpark.nl

 • Ilse van Esch

  Ilse van Esch

  Leerkracht

  i.vanesch@ocleijpark.nl

 • Christophe Everaert

  Christophe Everaert

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  c.everaert@ocleijpark.nl

 • Kim Gabriëls

  Kim Gabriëls

  Leerkracht

  k.gabriels@ocleijpark.nl

 • Linda van Geffen

  Linda van Geffen

  Leerkracht

  l.vangeffen@ocleijpark.nl

 • Ilona van Hal

  Ilona van Hal

  Zorgassistent

  i.vanhal@ocleijpark.nl

 • Sjors van Hall

  Sjors van Hall

  Klassenassistent

  s.vanhall@ocleijpark.nl

 • Inge van Hees

  Inge van Hees

  Klassenassistent

  i.vanhees@ocleijpark.nl

 • Lieke Hendriks

  Lieke Hendriks

  Leerkracht / Intern begeleider

  l.hendriks@ocleijpark.nl

 • Yvonne Hilberink-Smarius

  Yvonne Hilberink-Smarius

  Leerkracht

  y.hilberink@ocleijpark.nl

 • Karin van den Hoek

  Karin van den Hoek

  Klassenassistent

  k.vandenhoek@ocleijpark.nl

 • Linda Op 't Hoog

  Linda Op 't Hoog

  Groepsleider

  l.opthoog@ocleijpark.nl

 • Nienke Houthooft

  Nienke Houthooft

  Klassenassistent

  n.houthooft@ocleijpark.nl

 • Maaike van Hulten

  Maaike van Hulten

  Leerkracht

  m.vanhulten@ocleijpark.nl

 • Anke Hulsbosch

  Anke Hulsbosch

  Klassenassistent

  a.hulsbosch@ocleijpark.nl

 • Ilone van Iersel

  Ilone van Iersel

  Klassenassistent

  i.vaniersel@ocleijpark.nl

 • Judith Jansen

  Judith Jansen

  Klassenassistent

  j.jansen@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Klassenassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Han Jongbloets

  Han Jongbloets

  Klassenassistent

  h.jongbloets@ocleijpark.nl

 • Ellen Kaijen

  Ellen Kaijen

  Leerkracht

  e.kaijen@ocleijpark.nl

 • Corrie van Kemenade

  Corrie van Kemenade

  Klassenassistent

  c.vankemenade@ocleijpark.nl

 • Marjolein Knippels - de Meijer

  Marjolein Knippels - de Meijer

  Leerkracht

  m.knippels@ocleijpark.nl

 • Leonie Koenen

  Leonie Koenen

  Leerkracht

  le.koenen@ocleijpark.nl

 • Liesbeth Koenen

  Liesbeth Koenen

  Leerkracht

  l.koenen@ocleijpark.nl

 • Jiska Kosters

  Jiska Kosters

  Leerkracht

  j.kosters@ocleijpark.nl

 • Margie Krijgsman

  Margie Krijgsman

  Leerkracht / Intern begeleider

  m.krijgsman@ocleijpark.nl

 • Noortje Kuipers

  Noortje Kuipers

  Leerkracht

  n.kuipers@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Ilse de Laat

  Ilse de Laat

  Klassenassistent

  i.delaat@ocleijpark.nl

 • Geertje Lagendijk

  Geertje Lagendijk

  Leerkracht

  l.lagendijk@ocleijpark.nl

 • Yvonne Linkels

  Yvonne Linkels

  Klassenassistent

  y.linkels@ocleijpark.nl

 • Marieke Maas

  Marieke Maas

  Leerkracht

  m.maas@ocleijpark.nl

 • Manon Meeus

  Manon Meeus

  Leerkracht

  m.meeus@ocleijpark.nl

 • Angelique van Mensvoort

  Angelique van Mensvoort

  Leerkracht

  a.vanmensvoort@ocleijpark.nl

 • Amber van Nijnanten

  Amber van Nijnanten

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  a.vannijnanten@ocleijpark.nl

 • Angela Oomen

  Angela Oomen

  Zorgassistent

  a.oomen@ocleijpark.nl

 • Cynthia van Oosterwijk

  Cynthia van Oosterwijk

  Klassenassistent

  c.vanoosterwijk@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleerkracht

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Marlous Oudejans

  Marlous Oudejans

  Leerkracht

  m.oudejans@ocleijpark.nl

 • Sylvia van Overbeek

  Sylvia van Overbeek

  Leerkracht

  s.vanoverbeek@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Pennen

  Sabine van der Pennen

  Leerkracht

  s.vanderpennen@ocleijpark.nl

 • Sjors Picard

  Sjors Picard

  Leerkracht

  s.picard@ocleijpark.nl

 • Ingrid Prinse

  Ingrid Prinse

  Groepsleider

  i.prinse@ocleijpark.nl

 • Lieke Pulles

  Lieke Pulles

  Leerkracht

  l.pulles@ocleijpark.nl

 • Elise Rechmann

  Elise Rechmann

  Klassenassistent

  e.rechmann@ocleijpark.nl

 • Twiggy Reemeijer

  Twiggy Reemeijer

  Leerkracht

  t.reemeijer@ocleijpark.nl

 • Ilona de Rooij

  Ilona de Rooij

  Leerkracht

  i.derooij@ocleijpark.nl

 • Yvonne van Roovert

  Yvonne van Roovert

  Zorgassistent

  y.vanroovert@ocleijpark.nl

 • Kim Rorije

  Kim Rorije

  Klassenassistent schoolbreed

  k.rorije@ocleijpark.nl

 • Anne-Lotte Ruigrok

  Anne-Lotte Ruigrok

  Vakleerkracht

  a.ruigrok@ocleijpark.nl

 • Esma Sahiner

  Esma Sahiner

  Leerkracht

  e.sahiner@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Sterre-de Wit

  Sabine van der Sterre-de Wit

  Klassenassistent

  s.vandersterre@ocleijpark.nl

 • Fieke Sträter

  Fieke Sträter

  Orthopedagoog

  f.strater@ocleijpark.nl

 • Ursula Sulsters

  Ursula Sulsters

  Leerkracht

  u.sulsters@ocleijpark.nl

 • Tessa den Teuling

  Tessa den Teuling

  Leerkracht

  t.denteuling@ocleijpark.nl

 • Marloes Teurlinx

  Marloes Teurlinx

  Klassenassistent

  m.teurlinx@ocleijpark.nl

 • Noortje Tuerlings

  Noortje Tuerlings

  Leerkracht / Intern begeleider

  n.tuerlings@ocleijpark.nl

 • Liselotte Twilt

  Liselotte Twilt

  Leerkracht

  l.twilt@ocleijpark.nl

 • Josje van der Velden

  Josje van der Velden

  Klassenassistent

  j.vandervelden@ocleijpark.nl

 • Astrid Wolf

  Astrid Wolf

  Leerkracht

  a.wolf@ocleijpark.nl

 • Ad de Vroom

  Ad de Vroom

  Orthopedagoog

  a.devroom@ocleijpark.nl

 • Tonny van Vugt

  Tonny van Vugt

  Zorgassistent

  t.vanvugt@ocleijpark.nl

 • Zoë Walker

  Zoë Walker

  Onderwijsassistente

  z.walker@ocleijpark.nl

 • Julia Walschots

  Julia Walschots

  Klassenassistent

  j.walschots@ocleijpark.nl

 • Ilse Weijters

  Ilse Weijters

  Klassenassistent

  i.weijters@ocleijpark.nl

 • Caroline Weijtmans

  Caroline Weijtmans

  Klassenassistent

  c.weijtmans@ocleijpark.nl

 • Renske Worms

  Renske Worms

  Klassenassistent

  r.worms@ocleijpark.nl

 • Yolanda de Wit

  Yolanda de Wit

  Klassenassistent

  Y.dewit@ocleijpark.nl

 • Hanny de Witte

  Hanny de Witte

  Klassenassistent

  h.dewitte@ocleijpark.nl

 • Annemiek Wouters

  Annemiek Wouters

  Leerkracht

  an.wouters@ocleijpark.nl

 • Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Klassenassistent

  s.vanderzanden@ocleijpark.nl

 • Aukje Zeijen

  Aukje Zeijen

  Leerkracht

  a.zeijen@ocleijpark.nl