VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Het VMBO is voor leerlingen vanaf 12 jaar die kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

We bieden onderwijs op drie niveaus:

 • Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) gericht op MBO niveau 1-2;
 • Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) gericht op MBO 2-3;
 • Gemengde Leerweg (GL) gericht op MBO 3-4.
  Tot 2020-2021 in vmbo 5
 • Theoretische Leerweg (TL) gericht op MBO 3-4

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de uitgebreide vooropleidingseisen voor het MBO.

Examenregistratie

Voor deze lessen werken we nauw samen met Campus 013 en 2college Durendael. De leerlingen krijgen lessen, ondersteuning en begeleiding binnen onze school. Ook de toetsen vinden zoveel mogelijk plaats binnen onze school. De leerlingen worden als extraneus-leerlingen aangemerkt bij één van de hierboven genoemde scholen. Hierdoor kunnen onze leerlingen het erkende landelijke VMBO-diploma behalen. Leerlingen die niet het volledige diploma behalen, kunnen in aanmerking komen voor een Staatsexamen voor één of enkele vakken.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Jolanda Adriaansen

  Jolanda Adriaansen

  Klassenassistent

  j.adriaansen@ocleijpark.nl

 • Dion Bastiaansen

  Dion Bastiaansen

  Klassenassistent

  d.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Leonie Beerens

  Leonie Beerens

  Leerkracht

  l.beerens@ocleijpark.nl

 • Janneke van Beurden

  Janneke van Beurden

  Klassenassistent

  j.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Marieke van Beurden

  Marieke van Beurden

  Leerkracht

  m.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Britt Bleijs

  Britt Bleijs

  Klassenassistent

  b.bleijs@ocleijpark.nl

 • Kim Bleijs

  Kim Bleijs

  Leerkracht

  k.bleijs@ocleijpark.nl

 • Gaby den Boer

  Gaby den Boer

  Klassenassistent

  g.denboer@ocleijpark.nl

 • Carlijn van den Borne

  Carlijn van den Borne

  Schoolmaatschappelijk werker

  c.vandenborne@ocleijpark.nl

 • Myhra van Boxtel

  Myhra van Boxtel

  Leerkracht

  m.vanboxtel@ocleijpark.nl

 • Sophie Buster-van Woerkum

  Sophie Buster-van Woerkum

  Leerkracht

  s.buster@ocleijpark.nl

 • Lisette Caminada

  Lisette Caminada

  Leerkracht

  l.caminada@ocleijpark.nl

 • Timothy Cools

  Timothy Cools

  Orthopedagoog

  t.cools@ocleijpark.nl

 • Esther Coomans

  Esther Coomans

  Leerkracht

  e.coomans@ocleijpark.nl

 • Dana Cranenburg

  Dana Cranenburg

  Klassenassistent

  d.cranenburg@ocleijpark.nl

 • Coby Deliën

  Coby Deliën

  Leerkracht

  c.delien@ocleijpark.nl

 • Els Dominguez

  Els Dominguez

  Leerkracht

  e.dominguez@ocleijpark.nl

 • Frank van Dommelen

  Frank van Dommelen

  Leerkracht

  f.vandommelen@ocleijpark.nl

 • Marjolein Donders

  Marjolein Donders

  Leerkracht

  ma.donders@ocleijpark.nl

 • Linny van Eijndhoven

  Linny van Eijndhoven

  Klassenassistent

  l.vaneijndhoven@ocleijpark.nl

 • Lieselot van Elten

  Lieselot van Elten

  Leerkracht schoolbreed

  l.vanelten@ocleijpark.nl

 • Karlijn van Erven

  Karlijn van Erven

  Leerkracht

  k.vanerven@ocleijpark.nl

 • Christie van Esch

  Christie van Esch

  Leerkracht

  c.vanesch@ocleijpark.nl

 • Ilse van Esch

  Ilse van Esch

  Leerkracht

  i.vanesch@ocleijpark.nl

 • Christophe Everaert

  Christophe Everaert

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  c.everaert@ocleijpark.nl

 • Debby Giesen

  Debby Giesen

  Leerkracht

  d.giesen@ocleijpark.nl

 • Sjel van Gils

  Sjel van Gils

  Leerkracht

  s.vangils@ocleijpark.nl

 • Kim Gooren

  Kim Gooren

  Klassenassistent

  k.gooren@ocleijpark.nl

 • Inge van Hees

  Inge van Hees

  Klassenassistent

  i.vanhees@ocleijpark.nl

 • Nienke Houthooft

  Nienke Houthooft

  Klassenassistent

  n.houthooft@ocleijpark.nl

 • Judith Jansen

  Judith Jansen

  Klassenassistent

  j.jansen@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Klassenassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Corrie van Kemenade

  Corrie van Kemenade

  Klassenassistent

  c.vankemenade@ocleijpark.nl

 • Marjolein Knippels - de Meijer

  Marjolein Knippels - de Meijer

  Leerkracht

  m.knippels@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Martijn van Laarhoven

  Martijn van Laarhoven

  Leerkracht

  m.vanlaarhoven@ocleijpark.nl

 • Chandni Marapengopie

  Chandni Marapengopie

  Leerkracht

  c.marapengopie@ocleijpark.nl

 • Evelien Molenschot

  Evelien Molenschot

  Leerkracht

  e.molenschot@ocleijpark.nl

 • Amber van Nijnanten

  Amber van Nijnanten

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  a.vannijnanten@ocleijpark.nl

 • Marieke Oomes

  Marieke Oomes

  Leerkracht

  m.oomes@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleerkracht

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Tessa Otten

  Tessa Otten

  Leerkracht

  t.otten@ocleijpark.nl

 • Petra Pheninckx

  Petra Pheninckx

  Schoolleider

  p.pheninckx@ocleijpark.nl

 • Sjors Picard

  Sjors Picard

  Leerkracht

  s.picard@ocleijpark.nl

 • Yvonne van Roovert

  Yvonne van Roovert

  Zorgassistent

  y.vanroovert@ocleijpark.nl

 • Kim Rorije

  Kim Rorije

  Klassenassistent schoolbreed

  k.rorije@ocleijpark.nl

 • Anne-Lotte Ruigrok

  Anne-Lotte Ruigrok

  Vakleerkracht

  a.ruigrok@ocleijpark.nl

 • Esma Sahiner

  Esma Sahiner

  Leerkracht

  e.sahiner@ocleijpark.nl

 • Ellen van Schijndel

  Ellen van Schijndel

  Leerkracht

  e.vanschijndel@ocleijpark.nl

 • Nicole Schraven

  Nicole Schraven

  Klassenassistent

  n.schraven@ocleijpark.nl

 • Marcel Schreuder

  Marcel Schreuder

  Klassenassistent

  m.schreuder@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Danielle Sips

  Danielle Sips

  Leerkracht

  d.sips@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Sterre-de Wit

  Sabine van der Sterre-de Wit

  Klassenassistent

  s.vandersterre@ocleijpark.nl

 • Ingeborg Staes

  Ingeborg Staes

  Klassenassistent

  i.staes@ocleijpark.nl

 • Joost Tunnissen

  Joost Tunnissen

  Vakleerkracht

  j.tunnissen@ocleijpark.nl

 • Liselotte Twilt

  Liselotte Twilt

  Leerkracht

  l.twilt@ocleijpark.nl

 • Josje van der Velden

  Josje van der Velden

  Klassenassistent

  j.vandervelden@ocleijpark.nl

 • Claudia Verdaas

  Claudia Verdaas

  Leerkracht / Intern begeleider

  c.verdaas@ocleijpark.nl

 • Desiree Verhoeven

  Desiree Verhoeven

  Leerkracht

  d.verhoeven@ocleijpark.nl

 • Linda Vissers

  Linda Vissers

  Leerkracht

  l.vissers@ocleijpark.nl

 • Zoë Walker

  Zoë Walker

  Onderwijsassistente

  z.walker@ocleijpark.nl

 • Julia Walschots

  Julia Walschots

  Klassenassistent

  j.walschots@ocleijpark.nl

 • Judith Weijters

  Judith Weijters

  Intern begeleider

  j.weijters@ocleijpark.nl

 • Caroline Weijtmans

  Caroline Weijtmans

  Klassenassistent

  c.weijtmans@ocleijpark.nl

 • Yolanda de Wit

  Yolanda de Wit

  Klassenassistent

  Y.dewit@ocleijpark.nl

 • Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Klassenassistent

  s.vanderzanden@ocleijpark.nl