VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Het VMBO is voor leerlingen vanaf 12 jaar die kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

We bieden onderwijs op drie niveaus:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) gericht op MBO niveau 1-2;
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) gericht op MBO 2-3;
 • Theoretische Leerweg (TL) gericht op MBO 3-4.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de uitgebreide vooropleidingseisen voor het MBO.

Examenregistratie

Voor deze lessen werken we nauw samen met Campus 013 en 2college Durendael. De leerlingen krijgen lessen, ondersteuning en begeleiding binnen onze school. Ook de toetsen vinden zoveel mogelijk plaats binnen onze school. De leerlingen worden als extraneus-leerlingen aangemerkt bij één van de hierboven genoemde scholen. Hierdoor kunnen onze leerlingen het erkende landelijke VMBO-diploma behalen. Leerlingen die niet het volledige diploma behalen, kunnen in aanmerking komen voor een Staatsexamen voor één of enkele vakken.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Jolanda Adriaansen

  Jolanda Adriaansen

  Klassenassistent

  j.adriaansen@ocleijpark.nl

 • Wilma Berg

  Wilma Berg

  Teamleider

  w.berg@ocleijpark.nl

 • Mandala Buitendijk

  Mandala Buitendijk

  Leerkracht

  m.buitendijk@ocleijpark.nl

 • Lisette Caminada

  Lisette Caminada

  Leerkracht

  l.caminada@ocleijpark.nl

 • Timothy Cools

  Timothy Cools

  Orthopedagoog

  t.cools@ocleijpark.nl

 • Wim van Dijk

  Wim van Dijk

  Vakleerkracht

  w.vandijk@ocleijpark.nl

 • Els Dominguez

  Els Dominguez

  Leerkracht

  e.dominguez@ocleijpark.nl

 • Frank van Dommelen

  Frank van Dommelen

  Leerkracht

  f.vandommelen@ocleijpark.nl

 • Karlijn van Erven

  Karlijn van Erven

  Leerkracht

  k.vanerven@ocleijpark.nl

 • Sjel van Gils

  Sjel van Gils

  Leerkracht

  s.vangils@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Klassenassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Jacqueline Martens

  Jacqueline Martens

  Leerkracht

  j.martens@ocleijpark.nl

 • Petra Pheninckx

  Petra Pheninckx

  Teamleider

  p.pheninckx@ocleijpark.nl

 • Britt Pijnenburg

  Britt Pijnenburg

  Klassenassistent

  b.pijnenburg@ocleijpark.nl

 • Robin van Rumund

  Robin van Rumund

  Leerkracht

  r.vanrumund@ocleijpark.nl

 • Ingeborg Staes

  Ingeborg Staes

  Klassenassistent

  i.staes@ocleijpark.nl

 • Marij Toemen

  Marij Toemen

  Vakleerkracht

  m.toemen@ocleijpark.nl

 • Joost Tunnissen

  Joost Tunnissen

  Vakleerkracht

  j.tunnissen@ocleijpark.nl

 • Claudia Verdaas

  Claudia Verdaas

  Leerkracht / Intern begeleider

  c.verdaas@ocleijpark.nl

 • Desiree Verhoeven

  Desiree Verhoeven

  Leerkracht

  d.verhoeven@ocleijpark.nl