VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Het VMBO is voor leerlingen vanaf 12 jaar die kunnen doorstromen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

We bieden onderwijs op drie niveaus:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) gericht op MBO niveau 1-2;
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) gericht op MBO 2-3;
 • Theoretische Leerweg (TL) gericht op MBO 3-4.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de uitgebreide vooropleidingseisen voor het MBO.

Examenregistratie

Voor deze lessen werken we nauw samen met Campus 013 en 2college Durendael. De leerlingen krijgen lessen, ondersteuning en begeleiding binnen onze school. Ook de toetsen vinden zoveel mogelijk plaats binnen onze school. De leerlingen worden als extraneus-leerlingen aangemerkt bij één van de hierboven genoemde scholen. Hierdoor kunnen onze leerlingen het erkende landelijke VMBO-diploma behalen. Leerlingen die niet het volledige diploma behalen, kunnen in aanmerking komen voor een Staatsexamen voor één of enkele vakken.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Jolanda Adriaansen

  Jolanda Adriaansen

  Klassenassistent

  j.adriaansen@ocleijpark.nl

 • Dion Bastiaansen

  Dion Bastiaansen

  Klassenassistent

  d.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Carlijn van den Borne

  Carlijn van den Borne

  Schoolmaatschappelijk werker

  c.vandenborne@ocleijpark.nl

 • Lisette Caminada

  Lisette Caminada

  Leerkracht

  l.caminada@ocleijpark.nl

 • Timothy Cools

  Timothy Cools

  Orthopedagoog

  t.cools@ocleijpark.nl

 • Esther Coomans

  Esther Coomans

  Leerkracht

  e.coomans@ocleijpark.nl

 • Wim van Dijk

  Wim van Dijk

  Vakleerkracht

  w.vandijk@ocleijpark.nl

 • Els Dominguez

  Els Dominguez

  Leerkracht

  e.dominguez@ocleijpark.nl

 • Frank van Dommelen

  Frank van Dommelen

  Leerkracht

  f.vandommelen@ocleijpark.nl

 • Marijn Doolaard-Dorr

  Marijn Doolaard-Dorr

  Logopedist

  m.doolaard@ocleijkpark.nl

 • Karlijn van Erven

  Karlijn van Erven

  Leerkracht

  k.vanerven@ocleijpark.nl

 • Christophe Everaert

  Christophe Everaert

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  c.everaert@ocleijpark.nl

 • Sjel van Gils

  Sjel van Gils

  Leerkracht

  s.vangils@ocleijpark.nl

 • Kim Gooren

  Kim Gooren

  Klassenassistent

  k.gooren@ocleijpark.nl

 • Nienke Houthooft

  Nienke Houthooft

  Klassenassistent

  n.houthooft@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Klassenassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Corrie van Kemenade

  Corrie van Kemenade

  Klassenassistent

  c.vankemenade@ocleijpark.nl

 • Susanne Kessels

  Susanne Kessels

  Klassenassistent

  s.kessels@ocleijpark.nl

 • Ellen Kloos-Heerkens

  Ellen Kloos-Heerkens

  Zorgassistent

  e.kloos@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Jacqueline Martens

  Jacqueline Martens

  Leerkracht

  j.martens@ocleijpark.nl

 • Evelien Molenschot

  Evelien Molenschot

  Leerkracht

  e.molenschot@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleerkracht

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Tessa Otten

  Tessa Otten

  Leerkracht

  t.otten@ocleijpark.nl

 • Petra Pheninckx

  Petra Pheninckx

  Teamleider

  p.pheninckx@ocleijpark.nl

 • Carlijn Roerdink

  Carlijn Roerdink

  Leerkracht

  c.roerdink@ocleijpark.nl

 • Yvonne van Roovert

  Yvonne van Roovert

  Zorgassistent

  y.vanroovert@ocleijpark.nl

 • Robin van Rumund

  Robin van Rumund

  Leerkracht

  r.vanrumund@ocleijpark.nl

 • Esma Sahiner

  Esma Sahiner

  Leerkracht

  e.sahiner@ocleijpark.nl

 • Nicole Schraven

  Nicole Schraven

  Klassenassistent

  n.schraven@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Judith van Seeters

  Judith van Seeters

  Leerkracht en Intern Begeleider

  j.vanseeters@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Sterre-de Wit

  Sabine van der Sterre-de Wit

  Klassenassistent

  s.vandersterre@ocleijpark.nl

 • Ingeborg Staes

  Ingeborg Staes

  Klassenassistent

  i.staes@ocleijpark.nl

 • Joost Tunnissen

  Joost Tunnissen

  Vakleerkracht

  j.tunnissen@ocleijpark.nl

 • Liselotte Twilt

  Liselotte Twilt

  Leerkracht

  l.twilt@ocleijpark.nl

 • Josje van der Velden

  Josje van der Velden

  Klassenassistent

  j.vandervelden@ocleijpark.nl

 • Claudia Verdaas

  Claudia Verdaas

  Leerkracht / Intern begeleider

  c.verdaas@ocleijpark.nl

 • Desiree Verhoeven

  Desiree Verhoeven

  Leerkracht

  d.verhoeven@ocleijpark.nl

 • Linda Vissers

  Linda Vissers

  Leerkracht

  l.vissers@ocleijpark.nl

 • Zoë Walker

  Zoë Walker

  Onderwijsassistente

  z.walker@ocleijpark.nl

 • Caroline Weijtmans

  Caroline Weijtmans

  Klassenassistent

  c.weijtmans@ocleijpark.nl

 • Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Klassenassistent

  s.vanderzanden@ocleijpark.nl