VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSO staat voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze leerstroom is bestemd voor leerlingen vanaf 12/13 jaar tot 20 jaar met het profiel dagbesteding of arbeid. Het leerstofaanbod kent een fasegewijze opbouw, waarbij binnen de lessentabel de theorielessen stapsgewijs plaats maken voor praktijkuren naar mate de leerling ouder wordt. We onderscheiden:

 • Fase 1: Oriëntatiefase
 • Fase 2: Beroepsgerichte fase/ Taakgerichte fase
 • Fase 3: Transitiefase

Er wordt met de leerlingen gewerkt aan cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfinzicht en arbeidsvaardigheden.

Het einddoel is leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een passende plaats en participatie in de maatschappij. De thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap staan hierbij centraal.

Onderbouw VSO

Onderwijs in de onderbouw van het VSO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 15/16 jaar. Leerlingen volgen de gehele week zowel theorie als praktijklessen binnen de eigen school. Leerlingen krijgen les van de eigen mentorleerkracht en – afhankelijk van de mogelijkheden – van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden binnen de sectoren zorg- en welzijn, groen of techniek).

Bovenbouw VSO

Onderwijs in de bovenbouw van het VSO wordt geboden aan leerlingen tot 20 jaar. Leerlingen krijgen ook hier les van de eigen mentorleerkracht en – afhankelijk van de mogelijkheden – van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden binnen de sectoren zorg- en welzijn, groen of techniek). Naast theorie- , praktijklessen en interne (stage)praktijkopdrachten maakt externe stage onderdeel uit van het onderwijsprogramma.

Leerlingen worden gericht voorbereid op:

 • Uitstroomprofiel dagbesteding:

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of cognitieve mogelijkheden niet in staat zijn uit te stromen naar (betaalde) arbeid en daardoor zijn aangewezen op een vorm van dagbesteding.

 • Uitstroomprofiel arbeid:

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of cognitieve ontwikkeling mogelijkheden hebben voor uitstroom naar (betaalde) arbeid.

Stage

 • Uitstroomprofiel dagbesteding:
  Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop gericht dat leerlingen vanaf 17,5 jaar stage kunnen gaan lopen. Dit is onderwijsfase 3: de transitiefase, waarin er samen met de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) gezocht wordt naar een geschikte stageplaats. Het stageproces wordt begeleid door de arbeidstoeleider.
  Stagebeleid: wanneer er een externe stage vanaf 17,5 jaar plaatsvindt hanteert de school een verplichte stageovereenkomst en een stageboek.
 • Uitstroomprofiel arbeid:
  Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop gericht dat leerlingen vanaf leerjaar 4 starten met een algemene oriëntering op stage.

  • Fase 2-leerjaar 4: Beroepsgerichte fase
   De leerling regelt samen met de eigen ouder(s)/ verzorger(s) twee korte zogenaamde snuffelstages.
  • Fase 3-vanaf leerjaar 5 Transitiefase
   Zodra de leerling  aan de criteria voldoet om extern binnen stages te kunnen functioneren wordt overgegaan tot externe stagedagen. Deze leerwerkervaring / stageplaats wordt in samenspraak met de mentorleerkracht en de arbeidstoeleider vastgelegd en begeleid. De ontwikkeling van de arbeidshouding en de sociale – en arbeidscompetenties van de leerling zijn daarbij leidend. De school hanteert hiervoor een competentie-ontwikkelingslijst.

   In de laatste fase gaan de leerlingen (indien mogelijk) 3 dagen per week naar een externe stageplaats en worden zij daarbij begeleid door hun mentorleerkracht en de arbeidstoeleider van school. De terugkomdagen staan in het teken van het bijhouden en/of vergroten van vaardigheden en zelfstandigheid. Daarnaast is er sprake van interne (groeps)stage begeleid door een (vak)leerkracht van deze leerstroom.

   Stagebeleid: Wanneer er een externe stage plaatsvindt hanteert de school een verplichte stageovereenkomst en een stageboek.

Projectweken
Ieder schooljaar worden er roosterdoorbrekend een aantal zogenaamde `Projectweken` georganiseerd. Deze lesweken maken vast onderdeel uit van het totale lesaanbod binnen het VSO. Deze werkervaringsweken zijn gericht op de ontwikkeling van algemene arbeidscompetenties en sociale vaardigheden. De projectweken zijn verplichte onderdelen van het lesprogramma voor alle leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Loes Bastiaansen

  Loes Bastiaansen

  Klassenassistent

  l.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Sandra van Beeck

  Sandra van Beeck

  Leerkracht

  s.vanbeeck@ocleijpark.nl

 • Geisje van den Berg

  Geisje van den Berg

  Leerkracht / Intern begeleider

  g.vandenberg@ocleijpark.nl

 • Wilma Berg

  Wilma Berg

  Teamleider

  w.berg@ocleijpark.nl

 • Karin van den Band

  Karin van den Band

  Klassenassistent

  k.vandenband@ocleijpark.nl

 • Ellen van Boxtel

  Ellen van Boxtel

  Klassenassistent

  e.vanboxtel@ocleijpark.nl

 • Phily van den Braak

  Phily van den Braak

  Leerkracht

  p.vandenbraak@ocleijpark.nl

 • Wim van Dijk

  Wim van Dijk

  Vakleerkracht

  w.vandijk@ocleijpark.nl

 • José Doedee

  José Doedee

  Leerkracht

  j.doedee@ocleijpark.nl

 • Maartje Donders

  Maartje Donders

  Leerkracht

  m.donders@ocleijpark.nl

 • Debby Giesen

  Debby Giesen

  Leerkracht

  d.giesen@ocleijpark.nl

 • Mieke Gubbels

  Mieke Gubbels

  Klassenassistent

  m.gubbels@ocleijpark.nl

 • Macy van Iersel

  Macy van Iersel

  Leerkracht

  m.vaniersel@ocleijpark.nl

 • Han Jongbloets

  Han Jongbloets

  Klassenassistent

  h.jongbloets@ocleijpark.nl

 • Daniëlla van Kronenburg

  Daniëlla van Kronenburg

  Arbeidstoeleider

  d.vankronenburg@ocleijpark.nl

 • Mieke Lockefeer

  Mieke Lockefeer

  Leerkracht

  m.lockefeer@ocleijpark.nl

 • Angelique van Mensvoort

  Angelique van Mensvoort

  Leerkracht

  a.vanmensvoort@ocleijpark.nl

 • Léon van Nuenen

  Léon van Nuenen

  Leerkracht

  l.vannuenen@ocleijpark.nl

 • Petra Pheninckx

  Petra Pheninckx

  Teamleider

  p.pheninckx@ocleijpark.nl

 • Elke van der Pluijm

  Elke van der Pluijm

  Arbeidstoeleider

  e.vanderpluijm@ocleijpark.nl

 • Britt Pijnenburg

  Britt Pijnenburg

  Klassenassistent

  b.pijnenburg@ocleijpark.nl

 • Anja de Raad

  Anja de Raad

  Leerkracht

  a.deraad@ocleijpark.nl

 • Marlies van Rijzingen

  Marlies van Rijzingen

  Klassenassistent

  m.vanrijzingen@ocleijpark.nl

 • Tanja Spapen

  Tanja Spapen

  Leerkracht

  t.spapen@ocleijpark.nl

 • Fieke Sträter

  Fieke Sträter

  Orthopedagoog

  f.strater@ocleijpark.nl

 • Marij Toemen

  Marij Toemen

  Vakleerkracht

  m.toemen@ocleijpark.nl

 • Joost Tunnissen

  Joost Tunnissen

  Vakleerkracht

  j.tunnissen@ocleijpark.nl

 • José Vingerhoets

  José Vingerhoets

  Leerkracht

  j.vingerhoets@ocleijpark.nl

 • Ad de Vroom

  Ad de Vroom

  Orthopedagoog

  a.devroom@ocleijpark.nl

 • Caroline Weijtmans

  Caroline Weijtmans

  Klassenassistent

  c.weijtmans@ocleijpark.nl

 • Miranda Wouters

  Miranda Wouters

  Leerkracht

  m.wouters@ocleijpark.nl