VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSO staat voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Deze leerstroom is bestemd voor leerlingen vanaf 12/13 jaar tot 20 jaar met het profiel dagbesteding of arbeid. Het leerstofaanbod kent een fasegewijze opbouw, waarbij binnen de lessentabel de theorielessen stapsgewijs plaats maken voor praktijkuren naar mate de leerling ouder wordt. We onderscheiden:

 • Fase 1: Oriëntatiefase
 • Fase 2: Beroepsgerichte fase/ Taakgerichte fase
 • Fase 3: Transitiefase

Er wordt met de leerlingen gewerkt aan cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid, sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfinzicht en arbeidsvaardigheden.

Het einddoel is leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een passende plaats en participatie in de maatschappij. De thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap staan hierbij centraal.

Onderbouw VSO

Onderwijs in de onderbouw van het VSO wordt geboden aan leerlingen tot ongeveer 15/16 jaar. Leerlingen volgen de gehele week zowel theorie als praktijklessen binnen de eigen school. Leerlingen krijgen les van de eigen mentorleerkracht en – afhankelijk van de mogelijkheden – van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden binnen de sectoren zorg- en welzijn, groen of techniek).

Bovenbouw VSO

Onderwijs in de bovenbouw van het VSO wordt geboden aan leerlingen tot 20 jaar. Leerlingen krijgen ook hier les van de eigen mentorleerkracht en – afhankelijk van de mogelijkheden – van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden binnen de sectoren zorg- en welzijn, groen of techniek). Naast theorie- , praktijklessen en interne (stage)praktijkopdrachten maakt externe stage onderdeel uit van het onderwijsprogramma.

Leerlingen worden gericht voorbereid op:

 • Uitstroomprofiel dagbesteding:

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of cognitieve mogelijkheden niet in staat zijn uit te stromen naar (betaalde) arbeid en daardoor zijn aangewezen op een vorm van dagbesteding.

 • Uitstroomprofiel arbeid:

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of cognitieve ontwikkeling mogelijkheden hebben voor uitstroom naar (betaalde) arbeid.

Stage

 • Uitstroomprofiel dagbesteding:
  Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop gericht dat leerlingen vanaf 17,5 jaar stage kunnen gaan lopen. Dit is onderwijsfase 3: de transitiefase, waarin er samen met de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) gezocht wordt naar een geschikte stageplaats. Het stageproces wordt begeleid door de arbeidstoeleider.
  Stagebeleid: wanneer er een externe stage vanaf 17,5 jaar plaatsvindt hanteert de school een verplichte stageovereenkomst en een stageboek.
 • Uitstroomprofiel arbeid:
  Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop gericht dat leerlingen vanaf leerjaar 4 starten met een algemene oriëntering op stage.

  • Fase 2-leerjaar 4: Beroepsgerichte fase
   De leerling regelt samen met de eigen ouder(s)/ verzorger(s) twee korte zogenaamde snuffelstages.
  • Fase 3-vanaf leerjaar 5 Transitiefase
   Zodra de leerling  aan de criteria voldoet om extern binnen stages te kunnen functioneren wordt overgegaan tot externe stagedagen. Deze leerwerkervaring / stageplaats wordt in samenspraak met de mentorleerkracht en de arbeidstoeleider vastgelegd en begeleid. De ontwikkeling van de arbeidshouding en de sociale – en arbeidscompetenties van de leerling zijn daarbij leidend. De school hanteert hiervoor een competentie-ontwikkelingslijst.

   In de laatste fase gaan de leerlingen (indien mogelijk) 3 dagen per week naar een externe stageplaats en worden zij daarbij begeleid door hun mentorleerkracht en de arbeidstoeleider van school. De terugkomdagen staan in het teken van het bijhouden en/of vergroten van vaardigheden en zelfstandigheid. Daarnaast is er sprake van interne (groeps)stage begeleid door een (vak)leerkracht van deze leerstroom.

   Stagebeleid: Wanneer er een externe stage plaatsvindt hanteert de school een verplichte stageovereenkomst en een stageboek.

Projectweken
Ieder schooljaar worden er roosterdoorbrekend een aantal zogenaamde `Projectweken` georganiseerd. Deze lesweken maken vast onderdeel uit van het totale lesaanbod binnen het VSO. Deze werkervaringsweken zijn gericht op de ontwikkeling van algemene arbeidscompetenties en sociale vaardigheden. De projectweken zijn verplichte onderdelen van het lesprogramma voor alle leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid.

Wie is wie

onze medewerkers

 • Jolanda Adriaansen

  Jolanda Adriaansen

  Klassenassistent

  j.adriaansen@ocleijpark.nl

 • Karin van den Band

  Karin van den Band

  Klassenassistent

  k.vandenband@ocleijpark.nl

 • Dion Bastiaansen

  Dion Bastiaansen

  Klassenassistent

  d.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Loes Bastiaansen

  Loes Bastiaansen

  Klassenassistent

  l.bastiaansen@ocleijpark.nl

 • Geisje van den Berg

  Geisje van den Berg

  Leerkracht / Intern begeleider

  g.vandenberg@ocleijpark.nl

 • Janneke van Beurden

  Janneke van Beurden

  Klassenassistent

  j.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Marieke van Beurden

  Marieke van Beurden

  Leerkracht

  m.vanbeurden@ocleijpark.nl

 • Britt Bleijs

  Britt Bleijs

  Klassenassistent

  b.bleijs@ocleijpark.nl

 • Carien Bleijs

  Carien Bleijs

  Leerkracht

  c.bleijs@ocleijpark.nl

 • Kim Bleijs

  Kim Bleijs

  Leerkracht

  k.bleijs@ocleijpark.nl

 • Gaby den Boer

  Gaby den Boer

  Klassenassistent

  g.denboer@ocleijpark.nl

 • Carlijn van den Borne

  Carlijn van den Borne

  Schoolmaatschappelijk werker

  c.vandenborne@ocleijpark.nl

 • Diana van den Bosch

  Diana van den Bosch

  Leerkracht

  d.vandenbosch@ocleijpark.nl

 • Ellen van Boxtel

  Ellen van Boxtel

  Klassenassistent

  e.vanboxtel@ocleijpark.nl

 • Phily van den Braak

  Phily van den Braak

  Leerkracht

  p.vandenbraak@ocleijpark.nl

 • Jannie de Brouwer

  Jannie de Brouwer

  Leerkracht

  j.debrouwer@ocleijpark.nl

 • Coby Deliën

  Coby Deliën

  Leerkracht

  c.delien@ocleijpark.nl

 • José Doedee

  José Doedee

  Leerkracht

  j.doedee@ocleijpark.nl

 • Maartje Donders

  Maartje Donders

  Leerkracht

  m.donders@ocleijpark.nl

 • Marjolein Donders

  Marjolein Donders

  Leerkracht

  ma.donders@ocleijpark.nl

 • Lieselot van Elten

  Lieselot van Elten

  Leerkracht schoolbreed

  l.vanelten@ocleijpark.nl

 • Robin Engels

  Robin Engels

  Leerkracht

  r.engels@ocleijpark.nl

 • Karlijn van Erven

  Karlijn van Erven

  Leerkracht

  k.vanerven@ocleijpark.nl

 • Ilse van Esch

  Ilse van Esch

  Leerkracht

  i.vanesch@ocleijpark.nl

 • Christophe Everaert

  Christophe Everaert

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  c.everaert@ocleijpark.nl

 • Debby Giesen

  Debby Giesen

  Leerkracht

  d.giesen@ocleijpark.nl

 • Kim Gooren

  Kim Gooren

  Klassenassistent

  k.gooren@ocleijpark.nl

 • Mieke Gubbels

  Mieke Gubbels

  Klassenassistent

  m.gubbels@ocleijpark.nl

 • Inge van Hees

  Inge van Hees

  Klassenassistent

  i.vanhees@ocleijpark.nl

 • Yvonne Hilberink-Smarius

  Yvonne Hilberink-Smarius

  Leerkracht

  y.hilberink@ocleijpark.nl

 • Marieke van Hoof

  Marieke van Hoof

  Leerkracht

  m.vanhoof@ocleijpark.nl

 • Nienke Houthooft

  Nienke Houthooft

  Klassenassistent

  n.houthooft@ocleijpark.nl

 • Job Huijkelom

  Job Huijkelom

  Groepsleider

  j.huijkelom@ocleijpark.nl

 • Macy van Iersel

  Macy van Iersel

  Leerkracht

  m.vaniersel@ocleijpark.nl

 • Judith Jansen

  Judith Jansen

  Klassenassistent

  j.jansen@ocleijpark.nl

 • Samantha Janssen

  Samantha Janssen

  Klassenassistent

  s.janssen@ocleijpark.nl

 • Corrie van Kemenade

  Corrie van Kemenade

  Klassenassistent

  c.vankemenade@ocleijpark.nl

 • Ilona van Kempen

  Ilona van Kempen

  Leerkracht

  i.vankempen@ocleijpark.nl

 • Ans Kimenai

  Ans Kimenai

  Klassenassistent

  a.kimenai@ocleijpark.nl

 • Barbara Klein Swormink

  Barbara Klein Swormink

  Klassenassistent

  b.kleinswormink@ocleijpark.nl

 • Marjolein Knippels - de Meijer

  Marjolein Knippels - de Meijer

  Leerkracht

  m.knippels@ocleijpark.nl

 • Irma Kobes

  Irma Kobes

  Zorgassistent

  i.kobes@ocleijpark.nl

 • Thea Kokken

  Thea Kokken

  Klassenassistent

  t.kokken@ocleijpark.nl

 • Daniëlla van Kronenburg

  Daniëlla van Kronenburg

  Arbeidstoeleider

  d.vankronenburg@ocleijpark.nl

 • Samantha Kwinten

  Samantha Kwinten

  Zorgassistent

  s.kwinten@ocleijpark.nl

 • Evelien Molenschot

  Evelien Molenschot

  Leerkracht

  e.molenschot@ocleijpark.nl

 • Amber van Nijnanten

  Amber van Nijnanten

  Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

  a.vannijnanten@ocleijpark.nl

 • Léon van Nuenen

  Léon van Nuenen

  Leerkracht

  l.vannuenen@ocleijpark.nl

 • Corrie Oprins

  Corrie Oprins

  Vakleerkracht

  c.oprins@ocleijpark.nl

 • Tessa Otten

  Tessa Otten

  Leerkracht

  t.otten@ocleijpark.nl

 • Petra Pheninckx

  Petra Pheninckx

  Schoolleider

  p.pheninckx@ocleijpark.nl

 • Sjors Picard

  Sjors Picard

  Leerkracht

  s.picard@ocleijpark.nl

 • Elke van der Pluijm

  Elke van der Pluijm

  Arbeidstoeleider

  e.vanderpluijm@ocleijpark.nl

 • Britt Pijnenburg

  Britt Pijnenburg

  Klassenassistent

  b.pijnenburg@ocleijpark.nl

 • Anja de Raad

  Anja de Raad

  Leerkracht

  a.deraad@ocleijpark.nl

 • Elise Rechmann

  Elise Rechmann

  Klassenassistent

  e.rechmann@ocleijpark.nl

 • Carlijn Roerdink

  Carlijn Roerdink

  Leerkracht

  c.roerdink@ocleijpark.nl

 • Yvonne van Roovert

  Yvonne van Roovert

  Zorgassistent

  y.vanroovert@ocleijpark.nl

 • Kim Rorije

  Kim Rorije

  Klassenassistent schoolbreed

  k.rorije@ocleijpark.nl

 • Anne-Lotte Ruigrok

  Anne-Lotte Ruigrok

  Vakleerkracht

  a.ruigrok@ocleijpark.nl

 • Esma Sahiner

  Esma Sahiner

  Leerkracht

  e.sahiner@ocleijpark.nl

 • Nicole Schraven

  Nicole Schraven

  Klassenassistent

  n.schraven@ocleijpark.nl

 • Els Schuh

  Els Schuh

  Zorgassistent

  e.schuh@ocleijpark.nl

 • Jorien Siero

  Jorien Siero

  Klassenassistent

  j.siero@ocleijpark.nl

 • Tanja Spapen

  Tanja Spapen

  Leerkracht

  t.spapen@ocleijpark.nl

 • Linda Spijkers

  Linda Spijkers

  Klassenassistent

  l.spijkers@ocleijpark.nl

 • Sabine van der Sterre-de Wit

  Sabine van der Sterre-de Wit

  Klassenassistent

  s.vandersterre@ocleijpark.nl

 • Fieke Sträter

  Fieke Sträter

  Orthopedagoog

  f.strater@ocleijpark.nl

 • Marij Toemen

  Marij Toemen

  Vakleerkracht

  m.toemen@ocleijpark.nl

 • Joost Tunnissen

  Joost Tunnissen

  Vakleerkracht

  j.tunnissen@ocleijpark.nl

 • Liselotte Twilt

  Liselotte Twilt

  Leerkracht

  l.twilt@ocleijpark.nl

 • Josje van der Velden

  Josje van der Velden

  Klassenassistent

  j.vandervelden@ocleijpark.nl

 • Ellen Verheijden

  Ellen Verheijden

  Leerkracht / Intern begeleider

  e.verheijden@ocleijpark.nl

 • Claudia Verdaas

  Claudia Verdaas

  Leerkracht / Intern begeleider

  c.verdaas@ocleijpark.nl

 • Desiree Verhoeven

  Desiree Verhoeven

  Leerkracht

  d.verhoeven@ocleijpark.nl

 • Linda Vissers

  Linda Vissers

  Leerkracht

  l.vissers@ocleijpark.nl

 • Isa van der Vlist

  Isa van der Vlist

  Klassenassistent

  i.vandervlist@ocleijpark.nl

 • Marjolein de Weerd

  Marjolein de Weerd

  Leerkracht / Intern begeleider

  m.deweerd@ocleijpark.nl

 • Ad de Vroom

  Ad de Vroom

  Orthopedagoog

  a.devroom@ocleijpark.nl

 • Zoë Walker

  Zoë Walker

  Onderwijsassistente

  z.walker@ocleijpark.nl

 • Julia Walschots

  Julia Walschots

  Klassenassistent

  j.walschots@ocleijpark.nl

 • Judith Weijters

  Judith Weijters

  Intern begeleider

  j.weijters@ocleijpark.nl

 • Caroline Weijtmans

  Caroline Weijtmans

  Klassenassistent

  c.weijtmans@ocleijpark.nl

 • Hester Wijsen

  Hester Wijsen

  Leerkracht

  h.wijsen@ocleijpark.nl

 • Yolanda de Wit

  Yolanda de Wit

  Klassenassistent

  Y.dewit@ocleijpark.nl

 • Miranda Wouters

  Miranda Wouters

  Leerkracht

  m.wouters@ocleijpark.nl

 • Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Klassenassistent

  s.vanderzanden@ocleijpark.nl