Onze organisatie

Bestuur en management

Harry Hoekjen Directeur-bestuurder
Rik Aarden Teamleider
Wilma Berg Teamleider
Olaf Corten Teamleider
Petra Pheninckx Teamleider
Arjen Vredeveld P&O adviseur

De onderlinge taakverdeling is als volgt:
Olaf Corten: Teamleider SO (personele zorg) en Teamleider AB
Rik Aarden: Teamleider SO (leerlingenzorg) en Teamleider EMB-SO & EMB-VSO (personele zorg)
Olaf Corten en Rik Aarden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijs & innovatie binnen de SO-afdeling.

Wilma Berg: Teamleider VSO (personele zorg)
Petra Pheninckx: Teamleider VSO (leerlingenzorg) en Teamleider EMB-SO & EMB-VSO (leerlingenzorg)
Wilma Berg en Petra Pheninckx zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijs & innovatie binnen de VSO-afdeling.

Wilma Berg, Petra Pheninckx en Rik Aarden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijs & innovatie binnen EMB-SO en EMB-VSO.