Raad van Toezicht

Voor het toezicht op het bestuur kent de school haar Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht van Onderwijscentrum Leijpark kent de volgende leden:

Dhr. E.A. Rietkerk (Voorzitter Raad van Toezicht)
Voorzitter College van Bestuur CBO Meilân

Te vermelden nevenfuncties:

 • lid bestuur SWV Passend Onderwijs Friesland;
 • lid bestuur CBOF Coöperatie basis onderwijs Friesland;
 • voorzitter Stichting Diaconea Nunspeet;
 • bestuurslid stichting Vrienden van de Zonnehoek Apeldoorn
 • voorzitter Thuisfront SAam Gerda Bastiaan;
 • auteur Werken met Kwaliteit versie (V).S.O. van Gorkum.


Dhr. A.C. van Schaick (Vicevoorzitter Raad van Toezicht)
Advocaat bij Linssen cs Advocaten, hoogleraar civiel (proces)recht Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam, docent & auteur.

Te vermelden nevenfuncties:

 • docent Grotius Academie, een instelling die juridisch onderwijs verzorgt;
 • voorzitter Raad van Advies, Stichting Digitrage in Utrecht;
 • docent, De Juridische Academie in Driebergen;
 • redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, redactie juridisch tijdschrift Kluwer;
 • auteur Asser Procesrecht 2, Eerste aanleg, Kluwer;
 • lid van de Asser Adviesraad, Kluwer;
 • redacteur Monografieën BW, Kluwer;
 • docent Contractenrecht, SSR Zutphen;
 • auteur, Kluwer, Asser 7-VIII Bijzondere overeenkomsten.


Dhr. A.W.M. van Abeelen (Lid Raad van Toezicht)
Partner Deloitte Accountants B.V.

Te vermelden nevenfuncties:

 • lid financiële adviescommissie HC Tilburg.


Mevr. M.E. Verhagen (Lid Raad van Toezicht)
Docent Avans Hogeschool Breda

Geen nevenfuncties


Mw. M.L.J. Palmen Msc (lid Raad van Toezicht)
Manager/Regionaal Projectleider Sectorplan, Transvorm Tilburg

Te vermelden nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht, Maria-Oord Dongen;
 • Penningmeester Natuurmuseum Brabant, Tilburg;
 • Klachtenbemiddelaar Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven;
 • Organisatieadviseur, Bliss enzo, Tilburg;
 • Bestuurslid Rotaryclub Loon op Zand.


Dhr. C.P.J.M. van de Ven MMO (Lid Raad van Toezicht)  

Advocaat Onderwijs- en Bestuursrecht

Te vermelden nevenfuncties:

 • Jurist NHTV Internationale Hogeschool Breda;
 • Lid Raad van Toezicht vmbo-school “De Overlaat”, Waalwijk;
 • Lid Raad van Toezicht Stichting TOP, Tilburg (Tilburgse Introductie Studenten);
 • Voorzitter Stichting Behoud Erfgoed Moergestel;
 • Voorzitter Stichting Big Band Fo(u)r Swing, Haaren.