Vacature intern begeleider VSO / VMBO

Per 1 augustus 2020 ontstaat er een vacature voor een enthousiaste

intern begeleider (m/v) (0,6 fte)
Afdeling VSO VMBO (onderbouw)

 

Aanvang                : 1 augustus 2020, een eerdere aanvang is wenselijk

werkdagen           : in overleg, maar in ieder geval op dinsdag en donderdag

Functie inhoud

Als intern begeleider ben je in afstemming met de schoolleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het leerlingenzorgbeleid en het onderwijskundig beleid. Je bent verantwoordelijk voor de aanmelding- en plaatsingsprocedure van nieuwe leerlingen. Aan de hand van een kennismaking en het dossier schat je in of Onderwijscentrum Leijpark de meest passende plek voor de leerling is. Daarnaast ben je voor wat betreft het pedagogisch en didactisch handelen binnen de groepen de coach voor leraren in de onderbouw van de afdeling VSO VMBO. Je observeert in de klas, geeft heldere en concrete feedback en laat leraren reflecteren op hun eigen handelen.

Taken

Als IB-er heb je samen met de gedragswetenschappers een taak in het schrijven van het start-OPP van individuele leerlingen en ben je betrokken bij de aanvragen rond de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). Je coacht en informeert leraren en ondersteunt hen bij het opstellen en uitvoeren van (groeps)plannen en de uitvoering van het OPP. Je zit de groepsbesprekingen voor en bent samen met de schoolleider verantwoordelijk voor de  teamvergaderingen. Je bent de eerste contactpersoon voor vragen rondom leerlingen en lesprogramma’s binnen de onderbouw van de VSO VMBO-afdeling. Omtrent deze vragen ben je kritisch en durf je zo nodig ook vragen terug te leggen. Regelmatig sluit je aan bij gesprekken met ouders of andere samenwerkingspartners. Tevens ben je lid van de commissie voor de begeleiding van de afdeling VSO VMBO.

Opleiding, kennis en ervaring

 • volledige onderwijsbevoegdheid (Pabo), aangevuld met post-hbo-certificaat Intern Begeleider, Master (S)EN of een relevante vergelijkbare opleiding;
 • ervaring in het handelingsgericht coachen en begeleiden van leraren, met name op het gebied van ‘leerlinggedrag’;
 • ervaring in het Voortgezet Speciaal onderwijs, uitstroomprofiel Vervolgonderwijs (VMBO basis-, kader- en gemengde leerweg);
 • kennis van de huidige onderwijsontwikkelingen, waaronder Passend Onderwijs;
 • op de hoogte van de sociale kaart van Tilburg en omgeving;
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.

Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen:

 • pro actief en daadkrachtig;
 • flexibel en gemotiveerd;
 • oplossingsgericht en doorzetter;
 • resultaatgericht en analytisch;
 • zeer goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden

 • benoeming in de functie van leerkracht (L11) met taak interne begeleiding;
 • een tijdelijke benoeming voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd;
 • salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO (schaal L11, maximaal €4434- op fulltime basis).

Informatie:
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Petra Pheninckx, schoolleider VSO VMBO. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjen Vredeveld (P&O). Beiden zijn bereikbaar via 013-5398850

Meer info over onze school vind je op www.ocleijpark.nl

Interesse?

Interesse kun je kenbaar maken door voor 27 maart 2020 een motivatiebrief met cv te sturen naar werken@ocleijpark.nl.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op woensdagmiddag 1 april vanaf 13.30 uur.